English

שירותים

חזור

Telepele מציע שירותים קוליים, כתובים או משולבים. בחרו את השירות שבו אתם מעוניינים:

 

שירותי SMS מתקדמים לעסקים.

שליחת הודעות

Telepele מאפשר לך לשלוח הודעות לקהל לקוחותיך באופן פשוט, קל ונח ישירות מהאינטרנט.

הודעה מתוזמנת

הודעות שיועברו ללקוח בתאריך שיוזן מראש. לדוגמא ימי הולדת, חידוש מנוי, הודעה על סיום פוליסה וכו'.

הודעת יום הולדת

ברכות מזל טוב ללקוחות או לחברי מועדון שישלחו באופן מתוזמן על פי תאריך יום ההולדת של הלקוח.

הודעה אישית

הודעה כתובת הכוללת פניה אישית ללקוח וזאת על ידי הוספת שם הנמען בטקסט ההודעה.

פתרונות גביה ב SMS

Telepele מאפשרת לכם לבצע גביית תשלומים קטנים עבור שירותי תוכן, מנוי לשירותים באתר ועוד. ניתן לבצע גביה באמצעות שליחת סמס בחיוב הפוך עד סכום של 20 ש"ח.

Image Wait