English

אבטחה

חזור

כללי

מהימנות ובטיחות הינם הכרחיים בניהול רשומות באמצעות האינטרנט. אבטחת המידע הינה בראש מעיינינו. אנו עושים ככל יכולתנו כדי לשמור על סודיות נתוניכם ומשתמשים בשיטות אבטחה מהמתקדמות ביותר ובמערכות ההצפנה מהחזקות ביותר, המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט.

אבטחת המידע במערכת נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי והרשומות שלו המועברים בתהליך

ככלל, בכל כניסה לשירות תתבקשו לציין את כתובת האימייל והסיסמה שלכם. במהלך כל כניסה כזו יתבצע אימות ואישור הנתונים. האימייל והסיסמא האישים הם קבועים ויזהו אתכם בכל כניסה למערכת

שימו לב!

לעולם אל תמסרו את סיסמתכם לאדם אחר. בשום מקרה לא תתבקשו באופן יזום על ידינו לנקוב בסיסמתכם האישית בטלפון. גם אם תוצג בפניכם בקשה למסירת הסיסמה האישית, אל תמסרו!

לפני הקשת שם המשתמש, הקוד והסיסמא -חשוב לוודא שהתקשורת מאובטחת, כלומר - שהמפתח/המנעול (בהתאם לדפדפן שברשותך) המופיע בתחתית המסך, הינו שלם.

הצפנה

התקשורת בין הדפדפן שלכם לבין השרת מוצפנת ומאובטחת בשיטות הצפנה חדישות ומחמירות ובאמצעות מנגנוני הצפנה המהווים תקנים לנושאי הצפנת מידע בעולם האינטרנט. יצירת הקשר המאובטח מונעת מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים באינטרנט. בעת גלישה למסך הכניסה (login) של השירות, עליך לוודא כי בתחתית חלון הדפדפן שלך מופיע סמל המנעול כשהוא סגור. סימן זה מעיד כי הנתונים המועברים ממחשבך לשרת מוצפנים. חשוב מאוד לבדוק את סימן המנעול כבר בדף הכניסה לשירות, ולא רק לאחר הכניסה אליו!

בדפדפן מסוג "אקספלורר" יראה המנעול כך:

בשעה שהקשר איננו מאובטח, המפתח מופיע שבור והמנעול פתוח בהתאמה. בהקלקה כפולה על סמל המנעול תוצג בפניך תעודה דיגיטלית המעידה כי הנך נמצא באתר הנכון.

אבטחת שרת

אנו עושים הכל כדי לשמור על סודיות נתוניכם: השגחה ובקרה מתמדת על כל ההתקשרויות עם השירות דרך האינטרנט, וכן התעדכנות שוטפת בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה כדי לספק ללקוחותינו את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה.

שמירת דוח

באפשרותכם לשמור את תוצאות ההודעות השונות המוצגות באתר, באמצעות כפתור שמור דו"ח. שמירת הדוח תתבצע לסיפריה (Folder) שנבחרה, וכוללת את הנתונים שמוצגים במערכת.

לידיעתכם: הגישה לדף המידע שנשמר הנה ברמת האבטחה הקיימת במחשבכם. לתשומת לבכם, המידע במחשבכם ניתן לשינוי בעזרת עורך דפי HTML.

גבייה בכרטיסי אשראי

הגביה מתבצעת ברמת אבטחה המתקדמת ביותר.

הגביה מבוצעת בעזרת מערכת סליקה שמבטיחה אמינות גבוהה ביותר בעת ביצוע עסקאות און ליין. הנתונים מועברים בצורה מוצפנת ומאובטחת בסטנדרטים גבוהים (ssl).

הגביה מבוצעת בעזרת מערכת הסליקה טרנזילה.

Image Wait