English

משתמש חדש?

לאחר תהליך הרשמה קצר תוכלו להשתמש במערכת
כל השדות חובה

שם מלא:

טלפון נייד:

דוא"ל:

סיסמא:

אימות סיסמא:

אישור קבלת דיוור למייל

לאישור התקנון סמנו

לצפיה בתקנון לחצו כאן

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית, את התיקון שיזם משרד התקשורת, בנוגע לדואר זבל, לפיו, בין היתר, יוכל האזרח לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק ממפרסם, בגין כל הודעת פרסומת ששלח אליו מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת מראש ובכתב לכך! לא ישלח מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש בכתב מהנמען.

Image Wait